รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า 2561

เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า  ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 20 เมษายน 2561