พบกับค่ายท้าทายความคิด..วิศวะพันธุ์ใหม่ครั้งที่ 6 จัดโดย วิศวะ ศิลปากร


รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 2560 จำนวน 1,429 คน


รับตรง และ โควตา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2560

กำหนดการรับตรง คัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT/PAT และ คัดเลือกตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2560