เปิดรับสมัคร รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 ตั้งแต่ 1 มีนาคม


รับตรง 3 โครงการ เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา 60 รอบ 2 รวม 42 คน


รับตรง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 60


ค่าย Hypercube KMITL ค่ายคอมสุดชิค โดยพี่วิศวะ ลาดกระบัง