เที่ยวทั่ว KEEN


                                   เราจะสู่จุดหมาย..ไปด้วยกัน  สำหรับการสอบเข้า
                                        มหาวิทยาลัย  การตลอดหลายปีที่ผ่านมา

  
                                    เล็กๆน้อยๆ  สำหรับการทำให้คุณครูหลายๆท่าน
                                           ประหลาดใจในวันสำคัญ  ของชีวิต

                                      ฉลองกันหน่อย  นักเรียนและคุณครูที่รัก

                                                   หลากหลาย อิริยาบถ

                                               ห้องเรียนเล็กๆ   และอบอุ่น
                                            ..แต่แอร์ยังเย็นเหมือนเดิม  .นะ

                                       อีกหนึ่งห้อง...สำหรับการเรียนอย่างเข้มข้น
                                                      และการพักผ่อน

                                         น้องๆประถมต้น   สนุกได้ทุกกิจกรรม

 
คณะคุณครูชาวจีน
ที่ติดตามการสอนอย่างเอาใจใส่
 แนะแนวการศึกษาและการสอบตรง ,ADMISSIONS,
ระบบเคลียริ่ง  เข้ามหาวิทยาลัยกับพี่ๆ ม.6