รับตรง - ad ' 60หลายคนยังงงงวย  เอ๋ะ !!  เราจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังไง นิ
มันสอบยังไง สอบตรงเมื่อไร  Clearing House  คืออะไร    9 วิชาสามัญคืออะไร !!??
เรามารู้จักกับระบบ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 กันเลยจ้า
ปล.  ระบบมันเปลี่ยนแปลงทุกปี ยังไงก็มั่นอัพเดทข้อมูล ^__^

เมื่อเข้าชั้น ม.6 หรือเด็กจะซิ่ว โดยน้องๆจะต้องพบกับการสอบคัดเลือก ดังนี้
1 สอบ รับตรง โควตา  : เป็นการจัดสอบตรงเองโดยมหาวิทยาลัย รายละเอียดต่างมหาวิทยาลัยจะเป็นคนกำหนดเองจ้า ว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้างช่วงไหนบ้างแต่ละมหาวิทยาลัยจะเป็นคนกำหนดเอง
2 สอบ 7 วิชาสามัญ  : เป็นการจัดสอบโดยสทศ ทั้งหมด 7 วิชาได้แก่ ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ  โดยคะแนนสามารถใช้ได้แค่ปีนั้น ๆ ไม่สามารถเก็บไปใช้ปีอื่นได้จ้า  สอบช่วงเดือน มกราคมของทุกปี
3 สอบ  GAT-PAT  : จัดสอบโดยสทศ ปีละ 2 ครั้ง  คะแนนสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี สอบเดือน ธันวาคม(เพิ่งเปลี่ยนในปีการศึกษา '57 ) และ มีนาคม ของทุกปี 
4 สอบ  O-NET : จัดสอบ ปีละ 1 ครั้ง เดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี สอบได้ครั้งเดียวตลอดชีวิต นำคะแนนไปใช้ได้ตลอดกาล

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 หลัก ๆ จะมี 2 วิธีดังนี้
 รับตรง โควตา โดยใช้ผลของคะแนน รับตรง โควตา + 7 วิชาสามัญ + GAT-PAT + O-NET + GPAX
 Admsisions กลาง โดยใช้ผลของคะแนน  GAT-PAT + O-NET + GPAX
รับตรงของแต่ละสถาบันจะเป็นคนกำหนดสัดส่วนการใช้คะแนนนะครับ เช่น
มศว อาจจะสอบตรง 100 %
จุฬา คณะวิศวะใช้  GPAX+ GAT+ PAT1 + PAT3
จุฬา คณะอักษรศาสตร์  GPAX +PAT7 + 7 วิชาสามัญ :ไทย สังคม อังกฤษ
มหิดล  7 วิชาสามัญ : ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
**ที่สำคัญ คณะแพทย์-ทันตะ  ที่หลุดไป AD จะเริ่มใช้ PAT 1  ในปีนี้
อันนี้เป็นตัวอย่างนะ ครับ เวลาสมัครก็ให้เราไปอ่านระเบียบการของแต่ละสถาบัน แต่ละคณะว่าใช้เกณฑ์คะแนนอะไรบ้างในการคัดเลือก แล้วเราจะได้ลงสอบ วิชานั้น ๆ  ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา

ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

อ้างอิงจาก http://www.cuas.or.th/quota/document/adm55_flowchart.pdf กดขยายรูปได้จ้า

ระบบ  Clearing House 
หลังจากได้ดูกราฟแล้วหลายคนอาจจะงง ๆ นิด ๆ แต่สรุป คือ ระบบ Clearing house  คือระบบยืนยันสิทธ์รับตรง  เช่น  นาย A สอบติดทั้ง จุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ ขอนแก่น ศิลปากร มศว   โอ๋ บระเจ้าช่วยกล้วยทอด  นาย A สอบตั้งหลายมหาวิทยาลัย แนะสุดยอดไปเลย  แต่ ระบบ    จะทำให้นาย A เลือกได้เพียงมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้น จ้า
ระบบนี้ข้อดีคือ  จะได้ทราบว่า แต่ละมหาวิทยาลัยเหลือที่ว่างจริง ๆ เท่าไร  เพราะหลังจากเสร็จรับตรงแล้วแต่ละมหาวิทยาลัย ก็จะส่งข้อมูลว่าเหลือที่ว่างเท่าไร จะได้นำที่ว่างนี้ไปคัดเลือกใน ระบบ Admissions กลางต่อไปจ้า
ปล ข้อดีอีกข้อคือ บางคนติดหลายที่ และ ไปยืนยันสิทธ์หลายที่ทำให้เสียเงินเยอะมาก  แต่พอมีระบบนี้ขึ้นมาจะช่วยให้เราประหยัดเงินไปได้เยอะ
โดยระบบ Clearing House จะให้นักเรียนยืนยันสิทธ์ประมาณช่วงเดือน มีนาคมครับ


รับตรง Clearing House   !!?
ตอบ  มหาวิทยาลัย หลายแห่งใช้ ชื่อโครงการว่ารับตรงว่า    รับตรง Clearing House    สรุป แล้วมันคือชื่อโครงการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับ  การตั้งชื่อโครงการแบบนี้อาจจะทำให้หลายคนสับสน   
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบ Clearing House

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
หลังจากที่น้อง ๆยื่นยันสิทธ์แล้ว ก็จะถูกส่งชื่อเพื่อตัดสิทธ์ Admissions กลางนะครับ

มหาวิทยาลัยที่ส่งรายชื่อตัดสิทธ์ Admissions 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แม้บางมหาวิทยาลัยจะไม่ได้เข้าร่วม Clearing House
แต่ก็ส่งรายชื่อเพื่อตัด Admissions กลางนะครับ


ทปอ ประกาศปรับน้ำหนัก ตั้งแต่ Admissions  
ทุกกลุ่มสาระ ยังคง GPAX 20% และ O-NET 30%
กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ปรับ คือ
สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา GAT 20% PAT2 30%
เภสัชศาสตร์ ,GAT 10% และPAT2 40%
ทันตแพทย์/ พยาบาลเหมือนเดิม คือ  GAT 30%   PAT2 20%
สรุป  ที่เปลี่ยนไปมีเพียง เภสัชศาสตร์   จาก  GAT 20% PAT2 30%  เป็น  GAT10%  PAT2 40% 

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ปรับสาขา วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ  GAT 10% ,PAT1  10% และPAT2 30%
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  GAT 10% ,PAT1 20% และ PAT2 20%
สรุป ที่เปลี่ยนไปมีเพียง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จาก   GAT 10% ,PAT1  10% และPAT2 30% เป็น GAT 10% ,PAT1 20% และ PAT2 20%

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ใช้  GAT 15%, PAT2 15% , PAT 3 20%  (มีบางที่่เริ่มใช้  PAT 1)

ปล. สำหรับผมกลุ่มนี้ก็น่าปรับน้ำหนักนะครับ 

กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์   ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ใช้ GAT 10%  PAT4  40%

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ ปรับสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  GAT 10% และPAT1 10% และPAT2 30%
สรุป  มีการปรับน้ำหนักจาก  GAT 20% PAT1 10%  PAT2 20%   น่าจะทำให้คะแนนแอดปีนี้ ลดลงจ้า

กลุ่มที่ 6 พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเทียว  ไม่มีการปรับน้ำหนัก
- พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  GAT 30% PAT1  20%
- ท่องเทียว รูปแบบ 1  GAT 50 %
- ท่องเทียว รูปแบบ 2  GAT 40%   PAT7   10%


กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขภาพ รูปแบบที่ 1 GPAX 20%, O-NET 30% ,GAT 20% และPAT5 30%
รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 10% และPAT5 20% และต้องเลือกสอบ PAT 1/2/3/4/6/7 วิชาใดก็ได้ 1 วิชา 20%
สรุป  กลุ่มนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากปีก่อน  ใช้ GAT20% PAT5 30% ทุกคณะเลยครับ 
โดยเฉพาะให้มีการเลือกสอบ PAT  วิชาใดก็ได้ แบบนี้จะวัดเด็กได้ตรงความต้องการของสาขาหรอ >.<  

กลุ่ม ที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์ ปรับ สาขา วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางศิลป์ นาฎศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม GPAX 20% , O-NET 30%, GAT 10% และเลือกสอบPAT4 หรือ 6 เพียง 1 วิชา 40%
สรุป ปีก่อนใช้ได้แค่ PAT6 เท่านั้นนะครับ ตั้งแต่ปี 56 นี้ใช้ PAT4  ได้ด้วย หุหุ 

กลุ่ม ที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์   GAT 30% และPAT1 20%

พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบที่ 1 ไม่มีการปรับเปลี่ยน  ( ใช้ GAT 50% )

พื้นฐานศิลปะศาสตร์รูปแบบที่  2  GAT 30% และPAT7 20%
สรุป อันนี้ถือว่าเป็นการกระทบต่อเด็กสายศิลป์ อย่างมากนะครับ  เพราะเมื่อก่อนใช้  GAT 40%  PAT1  10%  แต่ปรับเป็น  GAT 30% PAT1 20%  การปรัแบบนี้ทำให้เด็กสายศิลป์ เสียเปรียบสายวิทย์เต็ม ๆ  ขอให้น้องสายศิลป์ เตรียมฟิต คณิตศาสตร์ให้ดี  !!!!กสพท 2560

รับสมัครช่วง เดือน  สิงหาคม  ถึง ต้นเดือนกันยายน
ใช้เกณฑ์  วิชาเฉพาะ แพทย์ กสพท  30 % + วิชา สามัญ 70 %
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ยากใกล้เคียงกับ O-NET

image
รับตรุง จุฬา  เว็บไซต์หลัก
จุฬาจะแบ่งการรับ เป็น 3 แบบ 
1 รับตรงแบบปกติ  นะโดย จะใช้คะแนน GAT-PAT และ 7 วิชาสามัญ ไม่ใช้ GPAX
สำหรับคณะวิทยาศาสตร์จะให้เลือกใช้ 7 วิชาสามัญ หรือสอบ CU-Science  แนะนำให้สอบ CU-Science ข้อสอบง่ายกว่าและสามารถสอบได้หลายครั้ง 
โดยรับตรง แบบปกตินี้ จะเป็นการเลือก แบบ 4 อันดับ เหมือนระบบแอดกลางเลยนะครับ 

2 รับตรงแบบพิเศษ   มีการกำหนดกฎต่างๆ เช่นเป็นเด็กกิจกรรม เป็นเด็กโอลิมปิก ที่คนสนใจกันเยอะ คือ จุฬาชนบท และ  สอบตรง แพทย์ชนบทจ้า ( รับสมัครช่วงเดือน  สิงหา ถึงกันยายน ) เว็บหลักคือ http://acad.md.chula.ac.th/  
3 รับตรง นานาชาติ อันนแนะนำก่อนเลย ให้ลงสอบ  พวก  Cu-TEp   CU-AA  CU-Sci  แล้วแต่คณะและสาขาที่น้อง จะเข้าครับ  และยังใช้ คะแนน  TOEFL  IELTS  ( แต่พวกนี้แพงมาก แนะนำให้สอบ CU-TEP )http://www.atc.chula.ac.th

image
มหาวิทยาลัย มหิดล
ระบบโควตาเพื่อชาวชนบท
โดยจะเป็นโครงการ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และโครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยทางมหิดลจะจัดสอบเองนะครับ  รับสมัครช่วง สิงหาคม ถึงตุลาคม
ระบบโควตา
โดยโครงการในระบบโควตานี้จะมีเยอะมากเลยครับ เช่นโควตาพื้นที่  โควตาวิทยาเขต โควตาโครงการพิเศษ โควตาโอลิมปิกวิชาการ แต่ที่ทุกคนสามารถสมัครก็คือ โควตาโครงการส่งเสริม ความถนัดทางวิชาชีพ โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่นและสนใจจะเข้าศึกษาในคณะที่เลือก สมัครอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะต้องมีในศักยภาพในสาขานั้น เพื่อจะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ มี 30หลักสูตร จำนวนรับ 1,๐81 คน   แต่ว่าโครงการนี้จะกำหนด gpax ขั้นต่ำในการสมัครนะครับ รับสมัครสิงหาคมถึงตุลาคม
สำหรับระบบโควตานี้ น้องๆต้องสอบ 9 วิชาสามัญที่จัดสอบโดยสทศ ช่วงเดือนมกราคม ของทุกปีครับ
ระบบรับตรงโดยคณะ
ทางคณะจะดำเนินการรับสมัครเอง  เช่น  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ,  คณิตศาสตร์ประกันภัยภาคภาษาอังกฤษ , วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MUIC , วิทยาลัยศาสนศึกษา , วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
แนะนำให้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mahidol.ac.th/quota2012/index.html


image
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการรับตรง
โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการที่คนส่วนใหญ่สามารถสมัครได้นะครับ โดยจะมีคณะดังๆเปิดรับเกือบทุกคณะจ้า
• การคัดเลือกโดยใช้คะแนนจากการสอบข้อสอบกลางของ สทศ.
1) GAT PAT ได้แก่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (PAT1 , PAT3)
คณะทันตแพทยศาสตร์ (GAT , PAT1 , PAT2)
คณะพยาบาลศาสตร์ (GAT , PAT2)
2) วิชาสามัญใด ๆ ใน 7 วิชา ได้แก่
คณะสหเวชศาสตร์ (ใช้ 6 วิชา ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ
ฟิสิกส์) และคะแนน GAT , PAT2 ประกอบการสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้ในการคัดเลือก

• การคัดเลือกโดยการจัดสอบเอง และ GAT/PAT ได้แก่
คณะนิติศาสตร์ (GAT)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉพาะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (GAT , PAT1 , PAT2)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
• สาขาวิชาการละคอน (GAT)
• สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (GAT , PAT6)

• การคัดเลือกโดยการจัดสอบเอง ได้แก่

คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• การคัดเลือกโดยการใชค้ ะแนน Smart-I ได้แก่ คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี


ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน


รายละเอียดพวกเกณฑ์การับสมัครอื่นๆ ลองโหลดระเบียบการปีก่อนนะครับ  http://web4.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2555/BA/55_direct_all.pdf
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
โครงการชนบท / ในเขตเมือง สำหรับน้องๆที่มีฐานะยากจน จะมีทุนให้ด้วย
โครงการ  มหาดไทย จัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ สอวน
โครงการ  CPIRD - ODOD
เข้าไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์หลักเลยจ้า  http://web4.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp

รับตรงดำเนินการโดยคณะ
จะมีโครงการที่ดำเนินการจัดการสอนด้วยตัวเองเช่น
โครงการวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์
โครงการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรการวิจัยทางสังคม
โดยโครงการเหล่ามีการบริหารกเรียนการสอนด้วยตัวเองไม่ได้รับเงินสนับสนุนจาก รัฐบาล ดังนั้นค่าเทอมอาจจะแพงกว่าปกติถึง 2 เท่า ก็พอพอกับเรียนเอกชนเลยครับ  แต่ข้อแตกต่างคือยังสอนโดยคณะจารย์ส่วนใหญ่จากธรรมศาสตร์ นะครับ

ขอบคุณ Unigang

15 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ28.3.55

  ขอบคุณมากนะคะ เป็นข้อมูลที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากคะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ16.4.55

  ขอบคุณมากค่ะ ที่นำสิ่งดีๆมาแนะนำ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณข้อมูลมากเลยครับ อ่านเข้าและวางผ่านชีวิตม.6 ต่อจากนี้ไปของผมได้เลย ^^

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ24.5.55

  ขอบคุนมากค่ะ ^^'

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ12.6.55

  ขอบคุณ มากมาก เลยค่ะ ^^

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ20.6.55

  ขอบคุณมากๆค่ะ ถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมก็รบกวนมาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ1.7.55

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มาบอกพวกเราชาวม.6ทุกคนค่ะ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ2.7.55

  ขอบคุณมากๆ ค่ะ สำหรับข้อมูลที่ดี ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากกกกก เลยค่ะ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับข้อมูลดีๆเช่นนี้

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ5.6.56

  คอร์สติวสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  สรุปเนื้อหา เนื้อหาเน้นการสอนทั้งในส่วนของภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์สถิติ
  เพื่อใช้ในการสอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด
  (สอบจริง ต้นเดือนพฤศจิกายน)

  สัดส่วนการคิดคะแนนสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรภาคภาษาไทย ธรรมศาสตร์
  1. วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คะแนนเต็ม 210 คะแนน
  2. วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  3. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน
  * หมายเหตุ * 1) ข้อสอบปรนัยวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ : ตอบถูกได้ข้อละ 3 คะแนน ตอบผิดติดลบ 1 คะแนน ทั้งนี้ เมื่อตอบผิดติดลบแล้วคะแนนต่ำสุดในส่วนปรนัย 0 คะแนน ไม่ไปติดลบในข้ออัตนัยอื่นๆ
  2) จะได้รับการตรวจข้อสอบอัตนัยของวิชาภาษาไทย จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  วิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย (ปรนัย) สูงสุดประมาณ 500 คนแรก
  คอร์สติวรับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รอบปิดเทอมใหญ่ เวลาเรียนทุกวันจันทร์ อังคาร และพุธ
  เวลาเรียน 17.30-20.30 ราคา 11,500

  คอร์สคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รอบเปิดเทอม เวลาเรียนทุกวันเสาร์
  เวลาเรียน 09.30-12.30 ราคา 11,500

  สนใจติดต่อ 02 6111122 080 0705682 พี่ยู หรือ คลิ๊กไลค์แฟนเพจ. http://www.facebook.com/pages/Utopia-institute/300788360022599?ref=ts&fref=ts

  คลิ๊กไลค์แฟนเพจวันนี้ มีสิทธิลุ้นรับสิทธิทดลองเรียนฟรี 10ชั่วโมง

  ติว,เศรษฐศาสตร์ ,ธรรมศาสตร์,รับตรง,กวดวิชา,ม.ธ.,tu,econ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ8.6.56

  คอร์ส สอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สรุปเนื้อหา สอนตั้งแต่วิชาความรู้เบื้องต้นทางด้านวารสารนิเทศ โดยเน้นการประยุกต์ใช้เพื่อ

  ความถนัดทางวิชาชีพ+ เก็งข้อสอบ วิเคราะห์ข่าว

  (สอบจริง กลางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม)  สัดส่วนการคิดคะแนนสอบตรงคอร์ส รับตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1. วิชาพื้นฐาน (ภาษาไทย) 10 %
  2. วิชาพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ) 10 %
  3. วิชาพื้นฐาน (สังคมศึกษา) 10 %
  3. ความถนัดทางวารสารสนเทศ 70 %
  (สำหรับวิชาความถนัดทางวารสารสนเทศจะต้องทำคะแนนเกิน 60% ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือก)

  คอร์สสอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รอบปิดเทอมใหญ่ เวลาเรียนทุกวันพฤหัส และศุกร์

  เวลาเรียน 09.30-12.30 ราคา 7,700  คอร์ส สอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รอบเปิดเทอมใหญ่ เวลาเรียนทุกวันอาทิตย์์

  เวลาเรียน 13.30-16.30 ราคา 7,700  สนใจติดต่อ 02 6111122 080 0705682 พี่ยู หรือ คลิ๊กไลค์แฟนเพจ. http://www.facebook.com/pages/Utopia-institute/300788360022599?ref=ts&fref=ts

  คลิ๊กไลค์แฟนเพจวันนี้ มีสิทธิลุ้นรับสิทธิทดลองเรียนฟรี 10ชั่วโมง

  ติว,นิเทศศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,โครงการรับตรง,กวดวิชา,จุฬา,ADMISSION 57,รับตรง,สอบตรง

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ24.7.56

  ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ7.10.57

  ราชภัฎ เอาคะแนน gat pat ไหมครับ

  ตอบลบ