ENTRANCE 4.0/2561


หายงงกันหรือยังครับ    ก็เรือง entrance ของเรานี่แหละ  งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า...
Entrance  มันสอบยังไง  สอบตรงยังมีอิีกมั้ย  Clearing House  คืออะไร    9 วิชาสามัญ ต้องสอบอะไรบ้าง  !!??
เรามารู้จักกับระบบ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 กันเลยจ้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 หลัก ๆ จะมี 2 วิธีดังนี้
 รับตรง โควตา โดยใช้คะแนน GPAX และความสามารถพิเศษอื่นๆ เช่น โควต้าเรียนดี โควต้าช้างเผือก โควต้าเด็กดีมีที่เรียนฯ  ซึ่งต้องควรทำเกรดเฉลี่ยต้องม.4 5 6 ให้ดีที่สุด
 Entrance  โดยใช้ผลของคะแนน  GAT-PAT + O-NET + GPAX
แล้วนำไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Clearing House  ได้ 2ครั้ง  โดยสามารถยื่นรับสมัครได้ 2 ครั้ง
ถ้าไม่ผ่านครั้งแรก  หรือได้คณะไม่ถูกใจในครั้งแรก ก็ไม่ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ ในระบบ  แล้วค่อยไปสมัครในรอบ 2 ต่อ

ซึ่งหลักเกณฑ์ของการรับเข้าแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย  ก็ต้องศึกษาและรอดูประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ละที่ไป

อันนี้เป็นน้ำหนัก การใช้ในแต่ละคณะ  เทียบอิงกับระบบ  Admissions ให้ดูก่อน  
ทุกกลุ่มสาระ ใช้ GPAX 20% และ O-NET 30%
กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ
สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา GAT 20% PAT2 30%
เภสัชศาสตร์ ,GAT 10% และPAT2 40%
ทันตแพทย์/ พยาบาลเหมือนเดิม คือ  GAT 30%   PAT2 20%
กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ปรับสาขา วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ  GAT 10% ,PAT1  10% และPAT2 30%
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  GAT 10% ,PAT1 20% และ PAT2 20%
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ใช้  GAT 15%, PAT2 15% , PAT 3 20%  (มีบางที่่เริ่มใช้  PAT 1)
กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์   ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ใช้ GAT 10%  PAT4  40%
กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ ปรับสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  GAT 10% และPAT1 10% และPAT2 30%
กลุ่มที่ 6 พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเทียว  
- พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  GAT 30% PAT1  20%
- ท่องเทียว รูปแบบ 1  GAT 50 %
- ท่องเทียว รูปแบบ 2  GAT 40%   PAT7   10%


กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขภาพ รูปแบบที่ 1 GPAX 20%, O-NET 30% ,GAT 20% และPAT5 30%
รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 10% และPAT5 20% และต้องเลือกสอบ PAT 1/2/3/4/6/7 วิชาใดก็ได้ 1 วิชา 20%
กลุ่ม ที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์ ปรับ สาขา วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางศิลป์ นาฎศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม GPAX 20% , O-NET 30%, GAT 10% และเลือกสอบPAT4 หรือ 6 เพียง 1 วิชา 40%
กลุ่ม ที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์   GAT 30% และPAT1 20%

พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบที่ 1 ไม่มีการปรับเปลี่ยน  ( ใช้ GAT 50% )

พื้นฐานศิลปะศาสตร์รูปแบบที่  2  GAT 30% และPAT7 20%


กสพท 2561

รับสมัครช่วง เดือน  สิงหาคม  ถึง ต้นเดือนกันยายน
ใช้เกณฑ์  วิชาเฉพาะ แพทย์ กสพท  30 % + วิชา สามัญ 70 %
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ยากใกล้เคียงกับ O-NET

image
ส่วนหลักเกณฑ์ อื่นๆ  รอใกล้ๆนะคร๊าบบ  จะมีความชัดเจนและความแน่นอนมากขึ้น

16 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ28.3.55

  ขอบคุณมากนะคะ เป็นข้อมูลที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากคะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ16.4.55

  ขอบคุณมากค่ะ ที่นำสิ่งดีๆมาแนะนำ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณข้อมูลมากเลยครับ อ่านเข้าและวางผ่านชีวิตม.6 ต่อจากนี้ไปของผมได้เลย ^^

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ24.5.55

  ขอบคุนมากค่ะ ^^'

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ12.6.55

  ขอบคุณ มากมาก เลยค่ะ ^^

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ20.6.55

  ขอบคุณมากๆค่ะ ถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมก็รบกวนมาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ1.7.55

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มาบอกพวกเราชาวม.6ทุกคนค่ะ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ2.7.55

  ขอบคุณมากๆ ค่ะ สำหรับข้อมูลที่ดี ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากกกกก เลยค่ะ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับข้อมูลดีๆเช่นนี้

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ5.6.56

  คอร์สติวสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  สรุปเนื้อหา เนื้อหาเน้นการสอนทั้งในส่วนของภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์สถิติ
  เพื่อใช้ในการสอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด
  (สอบจริง ต้นเดือนพฤศจิกายน)

  สัดส่วนการคิดคะแนนสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรภาคภาษาไทย ธรรมศาสตร์
  1. วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คะแนนเต็ม 210 คะแนน
  2. วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  3. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน
  * หมายเหตุ * 1) ข้อสอบปรนัยวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ : ตอบถูกได้ข้อละ 3 คะแนน ตอบผิดติดลบ 1 คะแนน ทั้งนี้ เมื่อตอบผิดติดลบแล้วคะแนนต่ำสุดในส่วนปรนัย 0 คะแนน ไม่ไปติดลบในข้ออัตนัยอื่นๆ
  2) จะได้รับการตรวจข้อสอบอัตนัยของวิชาภาษาไทย จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  วิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย (ปรนัย) สูงสุดประมาณ 500 คนแรก
  คอร์สติวรับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รอบปิดเทอมใหญ่ เวลาเรียนทุกวันจันทร์ อังคาร และพุธ
  เวลาเรียน 17.30-20.30 ราคา 11,500

  คอร์สคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รอบเปิดเทอม เวลาเรียนทุกวันเสาร์
  เวลาเรียน 09.30-12.30 ราคา 11,500

  สนใจติดต่อ 02 6111122 080 0705682 พี่ยู หรือ คลิ๊กไลค์แฟนเพจ. http://www.facebook.com/pages/Utopia-institute/300788360022599?ref=ts&fref=ts

  คลิ๊กไลค์แฟนเพจวันนี้ มีสิทธิลุ้นรับสิทธิทดลองเรียนฟรี 10ชั่วโมง

  ติว,เศรษฐศาสตร์ ,ธรรมศาสตร์,รับตรง,กวดวิชา,ม.ธ.,tu,econ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ8.6.56

  คอร์ส สอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สรุปเนื้อหา สอนตั้งแต่วิชาความรู้เบื้องต้นทางด้านวารสารนิเทศ โดยเน้นการประยุกต์ใช้เพื่อ

  ความถนัดทางวิชาชีพ+ เก็งข้อสอบ วิเคราะห์ข่าว

  (สอบจริง กลางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม)  สัดส่วนการคิดคะแนนสอบตรงคอร์ส รับตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1. วิชาพื้นฐาน (ภาษาไทย) 10 %
  2. วิชาพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ) 10 %
  3. วิชาพื้นฐาน (สังคมศึกษา) 10 %
  3. ความถนัดทางวารสารสนเทศ 70 %
  (สำหรับวิชาความถนัดทางวารสารสนเทศจะต้องทำคะแนนเกิน 60% ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือก)

  คอร์สสอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รอบปิดเทอมใหญ่ เวลาเรียนทุกวันพฤหัส และศุกร์

  เวลาเรียน 09.30-12.30 ราคา 7,700  คอร์ส สอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รอบเปิดเทอมใหญ่ เวลาเรียนทุกวันอาทิตย์์

  เวลาเรียน 13.30-16.30 ราคา 7,700  สนใจติดต่อ 02 6111122 080 0705682 พี่ยู หรือ คลิ๊กไลค์แฟนเพจ. http://www.facebook.com/pages/Utopia-institute/300788360022599?ref=ts&fref=ts

  คลิ๊กไลค์แฟนเพจวันนี้ มีสิทธิลุ้นรับสิทธิทดลองเรียนฟรี 10ชั่วโมง

  ติว,นิเทศศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,โครงการรับตรง,กวดวิชา,จุฬา,ADMISSION 57,รับตรง,สอบตรง

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ24.7.56

  ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ7.10.57

  ราชภัฎ เอาคะแนน gat pat ไหมครับ

  ตอบลบ
 15. ทันตะ ใช้ GAT 20% + PAT1 10% + PAT2 20% นะคะ เช็คข้อมูลกับเว็บ ทปอ.ก่อนก็ได้ค่ะ

  ตอบลบ