มหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติ


ขอเสนอบทความแนะแนว เส้นทางการเรียนต่อ หลักสูตรนานาชาติ   ปัจจุบันหลักสูตร อินเตอร์ หรือ ภาคภาษาอังกฤษได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ  โดยคนส่วนใหญ่ได้พูดภาษาอังกฤษได้จะมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งการงานสูง อันนี้โดยส่วนตัวก็เห็นว่าจริงนะครับ และยิ่งสมัยนี้โลกเราเป็นโลกไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษยังคงเป็นภาษาอันดับ 1 ของโลกที่คนเยอะที่สุดนะครับ
โดยผมขอแต่งบทความ เส้นทางการเรียนต่อมหาวิทยาลัยเป็นสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในประเทศไทยนะครับ โดยจะนำเสนอว่า ที่ไหนเปิดสอนสาขาอะไรบ้าง ค่าเทอมเท่าไร แล้วมีวิธีการรับสมัครอย่างไรช่วงไหน
โดยข้อมูลจะค่อย อัพเดททีละสถาบันนะครับใครอยากได้มหาวิทยาลัยไหน ก่อนก็เสนอได้นะครับ  ^_^

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


เป็นสถาบันของรัฐบาลที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2529  มีนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ โดยที่ MUIC มีสัดส่วนของนักเรียนต่างชาติ มากกว่า 30 % ถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยครับ   ใน 1 ปี MUIC แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 เทอมนะครับ

หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 598,800.00 / 785,800.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 149,700.00 / 196,450.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 49,900.00 / 65,483.00 บาท

หลักสูตรการผลิตสื่อบันเทิง (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 1,318,800.00 / 1,598,800.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 329,700.00 / 399,700.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 109,900.00 / 133,234.00 บาท
หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์(อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 1,178,800.00 / 1,466,800.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 294,700.00 / 366,700.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 98,233.00 / 122,233.00 บาท

หลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 636,800.00 / 824,800.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 159,200.00 / 206,200.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 53,067.00 / 68,734.00 บาท

หลักสูตรสาขาชีววิทยา (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 640,800.00 / 798,800.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 160,200.00 / 199,700.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 53,400.00 / 66,567.00 บาท
หลักสูตรสาขาเคมี (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 632,800.00 / 820,800.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 158,200.00 / 205,200.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 52,734.00 / 68,400.00 บาท

หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 620,800.00 / 798,800.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 155,200.00 / 199,700.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 51,734.00 / 66,567.00 บาท

หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี ((อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 654,800.00 / 841,800.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 163,700.00 / 210,450.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 54,567.00 / 70,150.00 บาท

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 593,800.00 / 811,800.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 148,450.00 / 202,950.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 49,484.00 / 67,650.00 บาท

หลักสูตรสาขาฟิสิกข์ ((อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 626,800.00 / 810,800.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 156,700.00 / 202,700.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 52,234.00 / 67,567.00 บาท

หลักสูตรสังคมศาสตร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 586,800.00 / 766,800.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 146,700.00 / 191,700.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 48,900.00 / 63,900.00 บาท

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 592,800.00 / 745,800.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 148,200.00 / 186,450.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 49,400.00 / 62,150.00 บาท

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 640,800.00 / 826,800.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 160,200.00 / 206,700.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 53,400.00 / 68,900.00 บาท

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 630,800.00 / 813,800.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 157,700.00 / 203,450.00 บาท
รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 52,567.00 / 67,817.00 บาท

การสมัครเรียนระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 เทอมสุดท้าย
  (เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น )
รายละเอียดค่าสมัครสอบ
 • ผู้สมัครสอบที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 2,000 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน)2,050 บาท
 • ผู้สมัครสอบที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล(อย่างใดอย่างหนึ่ง)ดังนี้
  1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป
  2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,200 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน)1,250 บาท
 • ผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับสากล และมีคะแนนในส่วน Writing ตามเกณฑ์ดังนี้
  1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนน Writing 25 คะแนนขึ้นไป
  2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไปและมีคะแนนWriting 6.0 คะแนนขึ้นไป
  3. SAT1 (Critical Reading + Math + Writing)1,650 คะแนนขึ้นไป
  โดยมีคะแนน Math ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,000 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,050 บาท
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกโดยตรง ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน 5 วิชา (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design สอบ 6 วิชา)
วันที่ 1
ช่วงเช้า: วิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL)
ช่วงบ่าย: การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Writing)

วันที่ 2
ช่วงเช้า: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
ช่วงบ่าย: Subject Test (เฉพาะผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design)

สำหรับผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ยื่นแทนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL) ได้แก่
 1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป หรือ
 2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
 3. SAT 1 คะแนนรวม 1,650 คะแนนขึ้นไป และคะแนนคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
กำหนดการรับสมัคร
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ4 ครั้งประมาณเดือนมกราคมเมษายนกรกฏาคมและตุลาคมของทุกปีมีกำหนดการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาที่เปิดสอน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
เรียนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น
ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems) 
เรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems) 
เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems) 
เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia ในงานต่างๆ อาทิการประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหว
วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering) 
เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนา software เป็นทีมหรือขนาดใหญ่ สาขานี้มีความจำเป็นมากต่อการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology) 
เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software เพื่อนำไปใช้ในทางสาธารณสุขสุขภาพ เช่นระบบในโรงพยาบาลต่างๆ และระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายต่างๆประมาณภาคการศึกษาละ 55,000 บาทและประมาณ 100,000 บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
รอบแรก รับสมัคร สิงหาคมถึงตุลาคม
การคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบเข้า  ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

คุณสมบัติ กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทย์ หรือศิลป์คำนวณ และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00 
 

รับตรงคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประกันภัย หลักสูตรนานาชาติ

นักศึกษาเลือกได้ว่า จะเรียนที่เมืองไทยตลอดหลักสูตร หรือจะเรียนที่นี่ 5 เทอมแล้วไปต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน (Curtin University of Technology) ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งหากเลือกอย่างหลังจะได้รับปริญญา 2 ใบจากทั้งไทยและออสเตรเลีย
 
Application acceptance period: 15 August - 14 October, 2011
Written examination date : 22 October, 2011
Mathematics paper : 9.00 - 12.00
English paper : 13.30 - 16.30
Examination Venue : L01, Lecture Building, Faculty of Science, Rama 6 Rd, Bangkok 10400
Please bring along your identity card to be allowed in the examination room.
รายละเอียดทั้งหมด   http://www.sc.mahidol.ac.th/scma/index.php?q=ActuarialScience/Application_2011

ค่าเทอม  80,000 บาทต่อเทอม


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาที่เปิดรับ
Accounting183,500 Baht/year
International Business Management183,500 Baht/year
เกณฑ์การรับสมัคร
สำหรับนักเรียนในประเทศไทย ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.25
A ผลคะแนน CU - TEP ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 560 : IBT > 79 ) หรือ
ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
ผลคะแนน SAT Critical Thinking ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
B ผลคะแนน CU - AAT ตั้งแต่ 950 ขึ้นไป
ผลคะแนน SAT I (Math & Critical Reading)ตั้งแต่ 950 คะแนนขึ้นปี

คณะเศรษฐศาสตร์
ค่าเทอม 149,000 Baht/year
สำหรับนักเรียนในประเทศไทย ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.25
A ผลคะแนนCU - TEP ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 560 : IBT > 79 ) หรือ
ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
ผลคะแนน SAT Critical Thinking ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
B ผลคะแนน CU - AAT ตั้งแต่ 950 ขึ้นไป
ผลคะแนน SAT I (Math & Critical Reading) ตั้งแต่ 950 คะแนนขึ้นปี
คณะวิทยาศาสตร์
สาขา Applied Chemistry (เคมีประยุกต์) ค่าเทอม 172,000 Baht/year
สำหรับนักเรียนในประเทศไทย ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
A ผลคะแนนCU - TEP ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 560 : IBT > 79 ) หรือ
ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
ผลคะแนน SAT Critical Thinking ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป
B ผลคะแนน CU - AAT ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
ผลคะแนน SAT I (Math) ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป
C ผลคะแนน SAT II (Chemistry) ตั้งแต่ 320 คะแนน ขึ้นไป หรือ
ผลคะแนน CU-ATS ( Chemistry ) ตั้งแต่ 320 คะแนนขึ้นไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอน 4 สาขา
1. Nano Engineering (NANO)
2. Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME)
3. Information and Communication Engineering (ICE)
4. Aerospace Engineering (AERO)
ค่าเทอม ทั้ง 4 สาขา 176,000 บาทต่อปี
A ผลคะแนนCU - TEP ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 560 : IBT > 79 ) หรือ
ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป
B ผลคะแนน CU - AAT ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
ผลคะแนน SAT I (Math) และ SAT II (Math) ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป
C.1 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสาขา NANO
ผลคะแนน (CU-ATS) for NANO ตั้งแต่ 1200 ขึ้นไป
ผลคะแนนSAT II (Physics & Chemistry & Biology) ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป
C.2 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสาขา ADME, ICE, or AERO
ผลคะแนน CU-ATS ตั้งแต่ 1200 คะแนนขึ้นไป
•?SAT II (Physics & Chemistry) minimum score is 600 each
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาที่เปิดสอนได้แก่
In Architectural Design
Communication Design
ค่าเทอมทั้ง 2 สาขา 162,000 บาทต่อปี
เกณฑ์การคัดเลือก
A ผลคะแนนCU - TEP ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 550 : IBT > 79 ) หรือ
ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป
B ผลคะแนน CU - AAT ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
ผลคะแนน SAT I (Math) ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป
C ผลคะแนน CU – TAD ตั้งแต่ 40 % ขึ้นไป
คณะนิเทศศาสตร์
สาขา Communication Management
ค่าเทอม 156,000 บาทต่อปี
A CU – AAT
VERBAL OR CRITICAL READING 400 ขึ้นไป และ
VERBAL AND MATH 900 ขึ้นไป
B SAT I
VERBAL OR CRITICAL READING 400 ขึ้นไป และ
VERBAL AND MATH 900 ขึ้นไป
คณะอักษรศาสตร์
สาขา Language and Culture ค่าเทอม 149,000 ต่อปี
A ผลคะแนน CU - TEP ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรื
ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 550 : CBT > 213 : IBT > 79 ) หรือ
ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป
B ผลคะแนน SAT I ( Critical Thinking ) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
ผลคะแนน CU - AAT ( Verbal ) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
C สอบการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ
คณะจิตวิทยา
สาขา Psychological Science
ค่าเทอม 156,000 บาทต่อปี
เกณฑ์การคัดเลือก
A ผลคะแนน CU - TEP ตั้งแต่ 570 คะแนนขึ้นไป หรือ
ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 570 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 570 : CBT > 237 : IBT > 85-90 ) หรือ
ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.5 คะแนนขึ้นไป
B ผลคะแนน SAT I 950 คะแนนขึ้นไป หรือ
ผลคะแนน CU - AAT , ตั้งแต่ 950 คะแนนขึ้นไป

A - IELTS of 6.5 or
- TOEFL/CU-TEP score of 570 or
- A computerized TOEFL score of 237 or
- An internet based TOEFL score of 85-90 and


CU-TEP
ทดสอบอะไร?
วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและ
การพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ
ค่าสมัครสอบ 600 บาท
CU-AAT
วัดอะไร?
แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้
1. Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้
-Arithmetic
-Algebra
-Geometry
-Problem solving
2. Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้
-Understanding how the different parts of a sentence fit logically together
-Finding the meaning of vocabulay in context
-Identifying sentence errors
-Improving sentences and paragraphs.
แบบทดสอบส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ดังนี้
1.The Critical Reading Section
- Sentence Completion
- Passage-based Reading
2. The Writing Section
- Improving Sentences
- Identifying Sentence Errors
- Improving Paragraphs
ค่าสมัครสอบ800 บาท
CU-ATS
ทดสอบอะไร?
แบบทดสอบ CU-ATS ( Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University ) ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
วิชาฟิสิกส์ี 60 ข้อ เวลา 60 นาที
วิชาเคมี 55 ข้อ เวลา 60 นาที
นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?
สำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ
ค่าสมัครสอบ
800 บาท

CU-ATS (Nano)
ทดสอบอะไร?
แบบ ทดสอบ CU-ATS (Nano)( Aptitude Test for Science (Nano) of Chulalongkorn University ) ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์(นาโน) ประกอบด้วย
วิชาีฟิสิกส์ 60 ข้อ เวลา 60 นาที
วิชาเคมี 55 ข้อ เวลา 60 นาที
วิชาชีววิทยา 60 ข้อ เวลา 60 นาที
นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?
เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนาโน
ค่าสมัครสอบ
1,200 บาท
CU-TAD
ทดสอบอะไร?
การทดสอบทักษะด้านการออกแบบ
ค่าสมัครสอบ
1,000 บาท
....................................

ขอบคุณ unigang