รับตรง สัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ 2561


เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี หลักสุตรสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ เพิ่มเติม จำนวน 30 คน
เปิดรับสมัคร 5 - 23 กุมภาพันธ์ 2561