โค้งสุดท้ายรับตรง TCAS รอบที่ 2 มศว ปิดรับ 27 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2
เปิดรับสมัครถึง 27 กุมภาพันธ์ 2561