อาชีพที่ใช่


16 บุคลิก กับอาชีพในฝัน  เป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยานะครับ โดยจะแบ่งคนทั้งหมด ออก เป็น 16 กลุ่ม
แบบทดสอบนี้ไม่จำเป็นต้องตรงกับความเป็นจริง  เพราะ เป็นแค่คำถามจิตวิทยาอย่างนึงเท่านั้น
ตัวเรานั้น ควรจะเลือกทางเดินชีวิต ด้วยตัวเอง
แต่ถ้าใครยังไม่มีเป้าหมายก็ลองใช้เป็น แนวทางได้จ้า
Extraversion and Introversion
แถว E
แถว I
เสียงจอแจและฝูงชนไม่เป็นปัญหา มักเลี่ยงฝูงชนและชอบความสงบ
ฟังน้อยกว่าพูด ฟังมากกว่าพูด
สื่อด้วยความกระตือรือร้น เก็บความกระตือรือร้นไว้ในใจ
เสียสมาธิง่าย มีสมาธิดี
พูดคุยกับคนง่ายและชอบร่วมกิจกรรม เลือกพบคนและกิจกรรมที่จะเข้าร่วม
พูดโดยไม่ทันคิด คิดดีแล้วค่อยพูด
เติมพลังด้วยการสังสรรค์ หยุดพักโดยลำพัง
อยู่ว่างไม่ได้ ต้องหาอะไรทำ ให้เวลาตัวเองเพื่อนั่งคิดถึงสิ่งที่ได้ทำไป
ชอบทำงานและสังสรรค์เป็นกลุ่ม ชอบสังสรรค์ในกลุ่มเล็ก หรือทำงานเอง
ชอบเป็นคนเด่นในงาน ชอบเป็นแนวร่วม
เลือกแถว E
เลือกแถว I
รงนี้(ส่วนสีแดง)จะวัดเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลของคุณ และดูว่าคุณสนใจอะไร
แถว S
แถว N
เรียนรู้สิ่งใหม่จากการสังเกตและลองทำ เรียนรู้สิ่งใหม่จากแนวคิดกว้างๆ
ให้ความสำคัญกับวิธีการที่มีหลักการเป็นขั้นเป็นตอน ให้ความสำคัญกับวิธีการที่ไม่ธรรมดาที่เกิดจากแรงบันดาลใจ
ให้ความสำคัญกับประสบการณ์จริง ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นไปได้
ให้ข้อมูลชัดเจนพร้อมรายละเอียด มักจะให้ข้อมูลกว้างๆ บรรยายให้เห็นภาพ และใช้คำเปรียบเทียบ
ประพฤติตนอย่างสมเหตุสมผล ประพฤติตนตามความคิดสร้างสรรค์
อาศัยประสบการณ์ในอดีต อาศัยลางสังหรณ์
ชอบความสัมพันธ์ที่คาดการณ์ได้ ความสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดี
ชอบใช้หลักการในการแก้ปัญหา ชอบลองวิธีใหม่ในการแก้ปัญหา
ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ทำงานที่น่าสนใจก่อน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นขั้นเป็นตอน
ให้ความสำคัญกับความเป็นจริงและความคิดพื้นฐาน ให้ความสำคัญกับจินตนาการและการค้นพบสิ่งใหม่
เลือกแถว S
เลือกแถว N
อันนี้(ส่วนสีเขียว) ดูว่าคุณมีวิธีการในการตัดสินใจและได้ข้อสรุปอย่างไร
แถว T
แถว F
มุ่งหาความจริง มุ่งหาความปรองดอง
ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ
ไตร่ตรองข้อสรุป เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้อื่นเพราะ
มักจะรู้เมื่อมีการใช้เหตุผลอย่างผิดๆ มักจะรู้เมื่อคนอื่นต้องการความช่วยเหลือ
เลือกที่จะพูดความจริงแทนที่จะพูดในสิ่งที่เหมาะสม เลือกที่จะพูดในสิ่งที่เหมาะสมมากกว่าจะพูดความจริง
ประพฤติตนกับคนอื่น อย่างมีหลักการ ตามที่จำเป็น ประพฤติตนกับคนอื่นอย่างเมตตาและจริงใจ
โลกควรจะอยู่ด้วยหลักการเหตุผล โลกควรจะรับรู้ถึงความแตกต่างของตัวบุคคล
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆ วิเคราะห์ความสำคัญของทางเลือกและผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น
มักเห็นข้อผิดพลาดของผู้อื่น ชอบเอาใจคนอื่นและแสดงความขอบใจ
ไม่ชอบให้คนถามความรู้สึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์อยู่บ่อยๆ ชอบให้คนถามอยู่เสมอว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง
ความรู้สึกจะถูกก็ต่อเมื่อมีเหตุผล ความรู้สึกทุกอันมีความหมาย
เลือกแถว T
เลือกแถว F
อันสุดท้าย(ส่วนสีน้ำเงิน) เกี่ยวกับชีวิตที่คุณต้องการดำเนิน
แถว J
แถว P
อยากให้ชีวิตชัดเจน ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง หาวิธีปรับตัว และเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิต
ชอบรู้ล่วงหน้าว่า จะพบกับอะไร ชอบการปรับตัว เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ
รู้สึกดีขึ้น เมื่อได้ตัดสินใจไปแล้ว ชอบที่จะเปิดโอกาสไว้เสมอ
สนุกกับการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ สนุกกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ
ทำงานเพื่อให้มีชีวิตที่ลงตัว เป็นไปตามแผน ใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่นเท่าที่จะทำได้ จะได้ไม่พลาดในสิ่งที่ผ่านเข้ามา
ไม่ชอบเรื่องประหลาดใจ ต้องการรู้ล่วงหน้า ชอบเรื่องประหลาดใจ และชอบการปรับในนาทีสุดท้าย
เห็นว่าเวลามีอยู่จำกัด และทำตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด เห็นว่าเวลามีอยู่เหลือเฟือ กำหนดการยืดหยุ่นได้
ชอบการทำงานตามแผนให้เสร็จ ไม่สนใจงานตามแผน ถึงแม้จะทำแผนไว้ก็ตาม
รู้สึกดีขึ้นถ้าวางแผนไว้ อยากทำอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามามากกว่า
ลงตัวและเป็นระบบ คร่าวๆ ยืดหยุ่น และแล้วแต่สถานการณ์
เลือกแถว J
เลือกแถว P


ธุรกิจ

ข้าราชการ
การเงิน
การศึกษา
กฏหมาย/เทคนิค
การแพทย์

นักบริหาร
ทันตแพทย์
ตำรวจ/นักสืบ
ผู้ตรวจสอบบัญชี/นักบัญชี
ทหาร

การแพทย์
สังคมสงเคราะห์
วิจัยทางสังคมศาสตร์
การสนับสนุนธุรกิจ
อื่นๆ

พยาบาล
เสมียน
ครู
บรรณารักษ์
เทคนิคการแพทย์
เจ้าหน้าที่ดูแลนักโทษ

ให้คำปรึกษา
การสอน
ศาสนา
ศิลปะ
สังคมสงเคราะห์
ธุรกิจ

แนะแนวการศึกษา
พระ
แพทย์
นักนิเทศศาสตร์
ครู(ภาษา/ศิลปะ)

เทคนิค
การศึกษา
การแพทย์
มืออาชีพ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์

นักกฏหมาย
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรเคมี
อาจารย์มหาวิทยาลัย
สถาปนิก

การใช้กำลัง
เทคนิค
ธุรกิจ/การเงิน
การค้า

เกษตรกร
ช่างกล
ช่างไฟฟ้า
วิศวกร
นักทันตอนามัย
นักสืบราชการลับ

งานฝีมือ
สาธารณสุข
เทคนิค
บริการ
งานเสมียน

เสมียนพัสดุ
พยาบาล
ผู้ช่วยทันตแพทย์
นักบัญชี
ช่างกล

ศิลปะ
การสอน/ให้คำปรึกษา
ศาสนา
งานพัฒนาองค์กร

จิตแพทย์
นักจิตวิทยา
นักเขียน/ศิลปิน/บรรณาธิการ
ครู
นักสังคมสงเคราะห์
นักดนตรี/นักแต่งเพลง

งานวางแผนและพัฒนา
สาธารณสุข/เทคนิค
มืออาชีพ
งานวิชาการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์

นักเขียน
ศิลปิน
นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักสังคมวิทยา
นักกฏหมาย

ข้าราชการ
งานใช้กำลัง
การเงิน
บันเทิง/ศิลปะ
การค้า
ธุรกิจ

นักการตลาด
ตำรวจและนักสืบ
นักบริหาร
พนักงานขายของหน้าร้าน
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ตำรวจดับเพลิง

การศึกษา
สาธารณสุข/สังคมสงเคราะห์
บันเทิง
ธุรกิจ
บริการ

ผู้ช่วยเลี้ยงเด็ก
ประชาสัมพันธ์
นักขาย
พระ
ครู
ครูฝึกสุนัข

ใช้ความคิดสร้างสรรค์
การตลาด/วางแผน
สังคมสงเคราะห์
การศึกษา
ธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว

ที่ปรีกษาสถานฟื้นฟู
ครู (ศิลปะ/การแสดง)
นักเขียน/ศิลปิน/นักแสดง
นักจิตวิทยา
พระ

การเมือง
การตลาด
ธุรกิจส่วนตัว
งานวางแผนและพัฒนา

ช่างภาพ
นักการตลาด
นักขาย
นักหนังสือพิมพ์
นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
นักประดิษฐ์
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

บริการ
เทคนิค
การบริหาร
มืออาชีพ

ครู
ผู้บริหารโรงเรียน
แพทย์ผ่าตัด
ช่างควบคุมโรงงาน
นักกฏหมาย

สาธารณสุข
การศึกษา
สังคมสงเคราะห์
ธุรกิจ/บริการ/เสมียน

ผู้ช่วยแพทย์
พระ
พยาบาล
แม่บ้าน
ช่างแต่งผม
ช่างเสริมสวย

การสื่อสาร
การให้คำปรึกษา
การศึกษา
ทรัพยากรบุคคล
ธุรกิจ/ที่ปรึกษา

พระ
ครู
นักแสดง
นักเขียน/ศิลปิน
ที่ปรึกษา

ธุรกิจ
การเงิน
ที่ปรึกษา
งานฝึกอบรม
มืออาชีพ

นักกฏหมาย
นักบริหาร
โบรกเกอร์
นักจัดการ
นักวิทยาศาสตร์
 
ข้อมูลจาก  http://www.personalitypage.com  และ  http://www.kapstar.com