Update ระเบียบการรับตรง รอบที่ 2 รวม 8 โครงการ ม.ธรรมศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 15-31 มกราคม 2561