เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง รอบ 2 จำนวน 5 โครงการ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 61

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2561