รับตรง นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2561

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561
คุณสมบัติผู้สมัคร
+ สำหรับการศึกษาชั้นม.ปลาย หรือ กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช 3 หรือ เทียบเท่า
+ เป็นชายโสดอายุ 18-20 ปี ( เปิด 2541 ถึง 2543)
เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561