รับตรง รอบ 2 ม.มหาสารคาม 61 เปิดรับ 8-20 ม.ค. นี้

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561  รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 8-20 มกราคม 2561