ยอดสมัคร GAT/PAT, วิชาสามัญ9 วิชา รวม 4.3 แสนคน เด็กสมัครลดลงจากปีก่อน


สทศ.ปิดรับสมัครแกต-แพต-สามัญ 9 วิชาแล้ว ผลปรากฏว่ายอดสมัคร 4.3 แสนคน ผอ.สทศ.ฝากนักเรียนตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และเตรียมสอบ ช่วงเดือนก.พ. และมี.ค.61 
วันนี้(26 ธ.ค.)รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ. ) เปิดเผยว่า ตามที่สทศ.ได้เปิดรับสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือแพต ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22 พ.ย.ถึง 25 ธ.ค.2560 และ  รับสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. – 25 ธ.ค.  2560 ผ่านทางเว็บไซต์สทศ. www.niets.or.th ผลปรากฏว่ายอดผู้สมัครและชำระเงิน แกตและแพตแล้ว จำนวน 244,670 คน ส่วนยอดผู้สมัครและชำระเงิน วิชาสามัญ 9 วิชา แล้ว จำนวน 187,305 คน ข้อมูลวันที่ 26 ธ.ค. 2560 เวลา 10.00 น.
รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับภาพรวมการสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี จากนี้ฝากผู้สมัครทุกคนช่วยตรวจสอบข้อมูลการสมัครของตนเองให้ถูกต้อง และติดตามข้อมูลต่างๆทางเว็บไซต์สทศ.  พร้อมทั้งเตรียมตัวสอบแกตและแพต  สอบวันที่ 24 – 27 ก.พ.2561 และประกาศผลสอบวันที่ 5 เม.ย. 2561 วิชาสามัญ 9  สอบวันที่  17-18 มี.ค.2561 และประกาศผลสอบในวันที่ 12 เม.ย.2561

GAT/PAT : 61  ผู้สมัคร 244,670 คน !! แต่ ปี 60 GAT/PAT ผู้สอบรอบแรก 289,886 คน (ยอดสมัครจากวิชา GAT)
                      ผู้สมัครลดลงประมาณ 4.5 หมื่นคน !!  หรือประมาณ 15%
วิชาสามัญ 9 วิชา : ผู้สมัคร 187,305 คน แต่ปี 60 นั้นมีผู้สมัคร 142,970 คน
                      ผู้สมัครเพิ่มขึ้น ประมาณ 4.5 หมื่นคน  แต่คงไม่แปลกใจเพราะ ปี 61 นี้มีมหาวิทยาลัยเปิดใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือก เพิ่มขึ้น

                     
โดยภาพรวม ปี 61 ถือว่า เด็กสมัครน้อย น่าจะมากจาก อัตราการเกิดของไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง