ค่ายคนทำขาครั้งที่ 9 Born To Be PO Camp #9

ค่ายคนทำขาครั้งที่ 9 Born To Be PO Camp #9
"ก้าวหนึ่งก้าวของคนไข้ คือก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา"
รับสมัครน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และน้อง ๆ มัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ 
จำนวน 60 คน
เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website - https://goo.gl/99qc8D
วันค่าย วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หรือ โทร : 083-565-7517 และ 086-767-8555