โครงการรับตรง 29 จังหวัด ใช้คะแนน GAT/PAT พระนครเหนือ 61 เปิดรับสมัครแล้ว !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ใน โครงการรับตรง 29 จังหวัด ใช้คะแนน GAT/PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี  ประจำปีการศึกษา 2561
สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 จากสถานศึกษาใน กทม และจังหวัดต่างๆ ดังนี้ กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ สระแก้ว
เปิด รับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561