สสวท.เปิดรับ ม.3 เรียนต่อม.ปลาย ทุน พสวท. 100 คน เรียนใน 10 โรงเรียนศูนย์ทั่วประเทศ

สสวท.ประกาศสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 คน ศึกษาที่โรงเรียนศูนย์ พสวท.จำนวน 10 ศูนย์ ดังนี้
1.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
3.โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี
4.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
5.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
6.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
7.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
8.โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
9.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา และ
10.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ ทุน พสวท.ระดับมัธยมปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 ได้เปิดให้บริการสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://dpstcenter.org