สมัครด่วน รับตรง รอบ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับถึง 18 ธ.ค. นี้

รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ปีการศึกษา 2561
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
เปิดรับสมัคร 4-18 ธันวาคม 2560