รับตรง รอบที่ 2 ความสามารถดีเด่นด้านกีฬา,ศิลปวัฒนธรรม,นวัตกรรม,หุ่นยนต์ พระนครเหนือ 61 เปิดรับถึง 25 ธ.ค. นี้

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์
  รับสมัครวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษา ปวช.ถึงปริญญาโท>คลิ๊ก
สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เข้าศึกษา ปวช.ถึงปริญญาตรี>คลิ๊ก
สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)เข้าศึกษา ปวช.ถึงปริญญาตรี>คลิ๊ก