'ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ' มศว ครั้งที่ 24 ขยายระยะเวลาสมัครถึง 31 ธ.ค. 60

จากความฝันและจินตนาการ สู่การทดลองเป็นนิสิตแพทย์ของจริง.. กับ 'ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ' ครั้งที่ 24
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเข้ามาสัมผัสถึงชีวิตนิสิตแพทย์
เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมใกล้ชิดรุ่นพี่นิสิตแพทย์ตัวจริง
จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 เปิดขยายระยะเวลาสมัครถึง 31 ธันวาคม 2560
น้องๆ ที่สนใจ สามารถสมัครได้ผ่าน 2 ช่องทาง
2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ทาง https://drive.google.com/…/1JjfuQ3P-G7IqHH5djCuzhj5hB1…/view
- - -
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง FB ค่ายสู่ฝันวันเป็น