รับตรง รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio ม.ศิลปากร 2561


มหาวิทยาลัยศิลปากร  รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio
โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2561


สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา
นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา 
เปิดรับสมัคร  27 ธันวาคม 2560 - 24 มกราคม 2561
คณะสาขาที่เปิดรับในรอบ 1/2