รับตรง รอบ1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 61


การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
โครงการผู้มีความรุ้ความสามาถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ MDX
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา MD02
เปิดรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 ถึง 8 มกราคม 2561