รับตรง รอบ 1/2 โครงการรับตรง 10% ม.พะเยา 2561


TCAS รอบ 1/2 โครงการรับตรง 10% มหาวิทยาลัยพะเยา
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2560 - 15 ม.ค. 2561
 1. นักเรียนสมัครผ่านระบบ คลิกที่นี่ >>> http://reg.up.ac.th/admission/apply1/NewAccount 
          - พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบและยืนให้ครูแนะแนว/โรงเรียน พิจารณา
          - ไม่ต้องชำระค่าสมัคร (ฟรี)
 2. ครูแนะแนว/โรงเรียนยืนผลการคัดเลือก คลิกที่นี่>>>http://intra.up.ac.th/adm/Main/DefaultPage/Login.aspx 
          - ยืนยันผลการคัดเลือกผ่านระบบ
          - พิมพ์รายชื่อออกจากระบบและส่งให้มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ รายละเอียดสามารถดูได้ที่ครูแนะแนว/โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด