ระเบียบการ รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.ธรรมศาสตร์ 61

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561  โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 105 คน

จำนวนที่คาดจะรับนักศึกษา
ศูนย์การแพทยศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.สระบุรี 30 คน
ศูนย์การแพทยศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.สุราษฎร์ธานี 30 คน
ศูนย์การแพทยศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 15 คน
ศูนย์การแพทยศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.พุทธโสธร 30 คน
เปิดรับสมัคร 15-31 มกราคม 2561