โค้งสุดท้าย รับตรง Portfolio โดยไม่สอบข้อเขีย มศว ปิดรับ 25 ต.ค. นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่สอบข้อเขียน
โครงการที่เปิดรับ
+โครงการเด็กดีมีที่เรียน
+ โครงการผู้พิการ
+ โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
+ โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
+ โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสุตรนานาชาติและหลักสูตร สองภาษา 
เปิดรับสมัคร 2-25 ตุลาคม 2560 นี้