ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 1 Portfolio ม.ธรรมศาสตร์ 61 รวม 1,825 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/1 จำนวน 1,825 คน
เปิดรับสมัคร 2-20 ตุลาคม 2560