ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 1 Portfolio ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
แบบโควตารอบที่ 1 คัดเลือกจากแฟ้มรวบรวมผลงาน Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2560