มาแล้วระเบียบการ รับตรง รอบที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 !!

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 
โครงการที่ระเบียบการมาแล้วเช่น โควตาภาคเหนือ  4,491 คน โครการรับตรง คณะสัตวแพทย์

ระเบียบการรับสมัคร