ระเบียบการ รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560 รอบที่ 1( กดขยายรูป )

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
สาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
       1. Clearing House รอบที่ 1   ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2560 ประกาศผลการสอบคัดเลือก เดือนธันวาคม 2560
       2. Clearing House รอบที่ 2   ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก เดือนธันวาคม 2560-เดือนมีนาคม 2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือก เดือนพฤษภาคม 2561
น้องสามารถเข้าไปดูเกณฑ์คัดเลือกและคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงใบสมัคร รอบที่ 1 ได้ที่เว็บไซต์หลักเลยจ้า
กดเลือกบริเวณแถบซ้ายมือในหน้าเว็บไซต์หลักนะครับ