ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 18 ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมปลายที่มีความสนใจ และมีความใฝ่ฝันอยากเป็นทันตแพทย์ หรือกำลังค้นหาตนเอง มาเข้าค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่งใบสมัครซึ่งสามารถติดตามและดาวน์โหลดได้ผ่าน Facebook Page “ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายฯ จะมีโอกาสใกล้ชิดชีวิตของนิสิตทันตแพทย์ อีกทั้งยังมีโอกาสได้เรียนรู้ทฤษฏี และการปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพทันตแพทย์อีกด้วย

วันประกาศผลการคัดเลือก : 29 กันยายน 2560

วันที่จัดกิจกรรม : 22 - 24 ธันวาคม 2560 ( 3 วัน 2 คืน )

สถานที่จัดกิจกรรม : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.facebook.com/wannabedentist18th