เปิดรับสมัคร รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 ตั้งแต่ 1 มีนาคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 9 โครงการ เริ่มเปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 น. ถึง 15 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.
ผู้ที่สมัครโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) นี้ จะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ต่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชา ในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) และ
ไม่สามารถสมัครโครงการรับตรง (แบบปกติ) อื่นๆของจุฬาฯได้อีก หากสมัครมากกว่า 1 โครงการ จะถือเอาโครงการที่สมัครและชำระเงินครั้งหลังสุด