โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา พระนครเหนือ 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา
คณะ/สาขาที่เปิดรับ
- มจพ.กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยนานาชาติ
- มจพ. ปราจีนบุรี  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
เปิดรับสมัคร 25 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560