โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปิดรับ 13 ม.ค. นี้
การรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 139 คน
เปิดรับสมัครถึง 13 มกราคม 2560