เตรียมเปิดรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ พระจอมเกล้าธนบุรี 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ในโครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. - 19 มี.ค. 60
*ประกาศมหาวิทยาลัยเเละเกณฑ์การรับสมัคร 
ประกาศให้ทราบอีกครั้ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2560