รับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ 60
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการที่ผ่านค่าย 2 เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560  
จัดส่งหลักฐานการสมัครภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2560


ใบสมัคร การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ใบสมัครโอลิมปิกวิชาการ