รับตรง นักเรียนเตรียมทหาร กองทัพอากาศ 2560
ประกาศโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจําปำการศึกษา 2560
คุณสมบัติ
-อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี  ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2542-2544
เปิดรับสมัคร 4 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560