รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ พระนครเหนือ 2560
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครวันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560
  ระเบียบการรับนักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คลิ๊ก
  ระเบียบการรับนักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านหุ่นยนต์คลิ๊ก