รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560 กว่า 500 คน


.

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2560 กว่า 500 คน
ทางระบบ Internet ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560


สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับอนุปริญญา โดยรับสมัครออนไลน์ผ่านทางระบบ Internet ที่เว็บไซต์www.catc.or.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์
02 272 5741-4 ต่อ 261, 230, 307 และ 02 272 5827