ระเบียบการ รับตรงคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรามราชชนก ปีการศึกษา 2560
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรามราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ณ วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
เปิดรับสมัคร 8-21 มกราคม 2560