รับตรง ทุน โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา 60
ระเบียบการรับสมัคร โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร  9 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560