เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ KU Admission 2560 จำนวน 4,491 คน
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2559 ถึง 30 มกราคม 2560