Pharmacy Healthy Camp MSU ครั้งที่ 12 จัดโดย เภสัช มหาสารคาม

Pharmacy Healthy Camp MSU ครั้งที่ 12 จัดโดย เภสัช มหาสารคาม
มาค้นหาพลังวิเศษที่แฝงในตัวคุณ พบกับความสนุกสนานพร้อมกับค้นหาตัวตนเกี่ยวกับการเรียนเภสัชศาสตร์ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมัครด่วน 1 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 59 นี้