รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 รอบ 2 ปิดรับสมัคร 30 พ.ย.
ประกาศรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 59 (เลื่อนจาก 31 ตุลาคม 59)

*สอบเดือนธ.ค. 59 (โดยกำหนดการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง)
สาขาที่เปิดรับสมัคร
- B.A. (Airline Business) / ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
- B.A. (Tourism Management) / ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
- B.A. (Hotel and Hospitality Management) ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)
Major : Hotel management (เอกการโรงแรม)
Major : Restaurant Business (เอกธุรกิจภัตตาคาร)
- B.B.A. (International Business) / บธ.บ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
รายละเอียดเพิ่มเติม