รับตรง โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับสมัครนักศึกษาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (สำหรับผู้ที่เป็นทายาทเจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์)
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครและกรอกใบสมัครออนไลน์
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 **