รับตรง เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ Bachelor of Economics International Program  จำนวน 150 คน
เปิดรับสมัคร 1-29 พฤศจิกายน 2559