Dent camp CMU ครั้งที่ 2 จัดโดย ทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ค่าย Dent camp CMU ครั้งที่ 20 โดยในปีนี้กับ ธีม "Jolly Roger"
ซึ่งจะจัดในวันที่ 14-16 ตุลาคมนี้ ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่


โดยผู้สมัตรต้องเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

***เราจะเปิดให้ดาวน์โหลด และ ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 ***

"ยึดวันเวลาตามตราปั๊มของไปรษณีย์นะครับ"
จะประกาศผลวันที่ 14 กันยายน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,000 บาทครับ
หน้าเว็บไซต์หลัก  https://www.facebook.com/dentcampcmu20th