โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ พระนครเหนือ 2560 เปิดรับสมัคร 26 ก.ค. นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 14 ต.ค. 59
(**เฉพาะคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 7 ต.ค.59) 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/