ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ 25 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ม.เชียงใหม่ 60การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560
ช่วงที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ใช้คะแนนทางวิชาการที่คณะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ)

เปิดรับสมัคร.. วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2559

ช่วงที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (โครงการที่ใช้คะแนน GAT / PAT ของ สทศ.ในการคัดเลือก)

เปิดรับสมัคร.. วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2559

ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (โครงการของคณะเทคนิคการแพทย์ และโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา)

เปิดรับสมัคร.. วันที่ 26 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560