รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Admission รอบที่ 3 รับ 16-18 มิถุนายน 59
เปิดรับสมัครโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบที่ 3) ** บางสาขาวิชาเท่านั้น ** สำหรับผู้สมัครเดิมที่เคยสมัครและชำระเงินค่าสมัครโครงการรับตรง มก. (KU Admission) แล้ว
สมัครออนไลน์ วันที่ 16-18 มิถุนายน 2559
ทางwww.admission.ku.ac.th โดยไม่คิดค่าสมัคร
** น้องที่ติดแอดมิชชันกลาง ที่ ม.เกษตรศาสตร์แล้ว สมัครไม่ได้นะคะ **