ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ครั้งที่ 17 ตอน ความลับแห่งทันตกรรมคาถา

To be Dent 17th : The Secret of Witchery Dentistry
ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ครั้งที่ 17 ตอน ความลับแห่งทันตกรรมคาถา

สถานที่และวันเวลาจัดค่าย

ค่ายจัดในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2559 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รวม 3 วัน 2 คืน) โดยสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กิจกรรมภายในค่าย

  • เหล่าผู้ถูกคัดเลือกจะถูกคัดสรรเข้าสู่บ้านต่างๆของค่ายตามความเหมาะสม
  • นักเรียนของแต่ละบ้านจะได้ร่วมกันแข่งขันไขความลับแห่งวิชาชีพทันตแพทย์ ฝึกฝนการทำหัตการ แกะสลักฟัน ศึกษาร่างกายอาจารย์ใหญ่ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล และจรรยาบรรณที่ดีของทันตแพทย์

การสมัครเข้าค่าย

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วส่งนกฮูกไปรณีษย์มาตามที่อยู่
‘ นทพ.ณัฐพร กองแก้ว
สโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 17 ปนฝ.คอหงส์ 90112 ‘ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร แต่มีค่าใช้จ่าย 750 บาทเมื่อผ่านการคัดเลือก
“ไม่ว่าท่านจะเป็นมักเกิ้ลหรือพ่อมดแม่มด ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รับคัดเลือกอย่างยุติธรรม”
วันที่เปิดรับสมัคร : 4 - 23 กรกฎาคม 2559 (แต่เปิดให้ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วทางหน้าเพจ)
ประกาศผล : 10 สิงหาคม 2559
วันที่จัดค่าย : 22 -24 ตุลาคม 2559 (3 วัน 2 คืน)

ช่องทางติดต่อ : facebook.com/tobedent17th
                      twitter.com/tobedentcamp17