“BUU Chem E. Camp #5th” ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว์ ม.บูรพา ครั้งที่ 5

ประกาศรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 “BUU Chem E. Camp 5th” ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
มีกิจกรรมมากมายรออยู่ทั้ง 
* รู้จักกับอาชีพวิศวกรเคมี และเยี่ยมชมโรงงาน
* แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรุ่นพี่ และคณาจารย์
* เรียนรู้และปฏิบัติการจริง
* ฝึกทำโครงงานทางวิศวกรรมเคมี
กำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 20-22 ส.ค. 2559 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://sites.eng.buu.ac.th/